Zgłoszenie sprzedaży Concordia

Zgłoszenie sprzedaży Concordia

Jeżeli sprzedałeś pojazd ubezpieczony w TU Concordia masz 14 dni na to, by powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie zbycia dobra. Pamiętaj, że zgłoszenie sprzedaży Concordia musi zawierać czytelną datę sprzedaży oraz pełne dane personalne, dane sprzedawanego dobra jak i czytelny podpis. Możesz ubiegać się o zwrot z dowolnej polisy, która należy do grupy dobrowolnych.

Nie uzyskasz zwrotu składki gdy:

Kupiłeś samochód ubezpieczony w TU Concordia? Od momentu zakupu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie. Sprawdź czy polisa była opłacona przez zbywcę i pamiętaj, że Ubezpieczyciel może dokonać ponownej rekalkulacji składki uwzględniając Twoje dane.

Jak zgłosić sprzedaż Concordia?

Zgłoszenie sprzedaży Concordia następuje poprzez:

SKLEP

kubek gadżet

BĄDŹMY W KONTAKCIE

kontakt@obau.pl

+48 530 802 929 logo obau Oferta reklamowa Polityka prywatności

Copyright 2011 - 2023 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych