Zgłoszenie sprzedaży TUW

Zgłoszenie sprzedaży TUW

Zgłoszenie sprzedaży TUW, pozwala na uzyskanie zwrotu części składek związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem dowolnego dobra. Najważniejsze aby pamiętać o 14 dniowym terminie zgłoszenia sprzedaży.

Wniosek o zwrot składki możesz złożyć :

Kupiłeś samochód ubezpieczony w TUW? Pamiętaj o tym, że od momentu zakupu pojazdu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na kupującego. Sprawdź czy polisa była opłacona przez zbywcę. Ubezpieczyciel może dokonać ponownego przeliczenia składki uwzględniając Twoje dane, może się to wiązać z koniecznością dopłaty .

Jak zgłosić sprzedaż TUW?

Zgłoszenie sprzedaży TUW następuje poprzez:

Najnowsze wpisy

Reklama

Copyright 2011 - 2019 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych