Agent Ubezpieczeniowy KUKE

Pełna nazwa KUKE brzmi Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. KUKE na rynku polskim pojawiło się w 1991 roku. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. KUKE działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Akcjonariuszami KUKE są Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Agent Ubezpieczeniowy KUKE oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Swoją ofertę KUKE kieruje do firm oraz banków. Firmy mogą zakupić ubezpieczenie należności czy ubezpieczenie inwestycji za granicą.

KUKE jako jedyna w Polsce prowadzi ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka.W marcu 2014 roku przez KUKE powołana do życia została firma faktoringowa KUKE FINANCE. Zajmuje się ona finansowaniem zagranicznych i krajowych należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu - ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

SKLEP

kubek gadżet

BĄDŹMY W KONTAKCIE

kontakt@obau.pl

+48 530 802 929 logo obau Oferta reklamowa Polityka prywatności

Copyright 2011 - 2019 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych