Agent ubezpieczeniowy PTR

PTR, czyli Polskie Towarzystwo Reasekuracji rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku. Na dzień dzisiejszy jest ono jedynym akcjonariuszem spółki Fairfax Financial Holdings Limited, która działa na rynku ubezpieczeń non-life, reasekuracji, a także zarządza portfelem inwestycyjnym. Polskie Towarzystwo Reasekuracji jest wiodącym podmiotem na rynku Europy środkowej i Wschodniej. Za swoją działalność spółka otrzymała wiele nagród w tym za granicą.

Agent ubezpieczeniowy PTR może zaproponować bogatą ofertę, która opiera się na reasekuracji obligatoryjnej, nieproporcjonalnej i fakultatywnej. Mowa tu o takich ryzykach majątkowych jak: ryzyko budowlano-montażowe oraz katastroficzne, komunikacyjne (OC komunikacyjne, Zielona Karta, auto-casco, następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW), morskie (w tym cargo), odpowiedzialności cywilnej (w tym OC zawodowej), ryzyko osobowe (NW) oraz związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

Polskie Towarzystwo Reasekuracji jest jedyną firmą w Polsce prowadzącą działalność stricte reasekuracyjną, która polega na ubezpieczaniu firm ubezpieczeniowych poprzez przejmowanie od nich części składki w zamian za późniejszy udział w wypłacie odszkodowania. PTR w taki sposób skonstruowało swoją ofertę, że może zaoferować swoje usługi zarówno małym i średnim towarzystwom ubezpieczeniowym, jak i dużym podmiotom charakteryzującym się znacznym zapleczem kapitałowym. Strategia Polskiego Towarzystwa Reasekuracji zakłada stworzenie silnego reasekuratora regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Celem spółki jest osiągnięcie wysokiej oceny rankingowej oraz silnej pozycji na rynku poprzez gwarancję najwyższej jakości usług reasekuracyjnych dla każdego klienta.

SKLEP

kubek gadżet

BĄDŹMY W KONTAKCIE

kontakt@obau.pl

+48 530 802 929 logo obau Oferta reklamowa Polityka prywatności

Copyright 2011 - 2019 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych