Agent Ubezpieczeniowy SKOK

SKOK Ubezpieczenia to wspólna marka, pod którą funkcjonują dwa towarzystwa ubezpieczeniowe z sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych - TUW SKOK (ubezpieczenia majątkowe) oraz TU SKOK ŻYCIE SA (ubezpieczenia na życie). Na polskim rynku ubezpieczeniowym Towarzystwa działają od kilkunastu lat i ubezpieczają ponad milion klientów. Na co dzień oba Towarzystwa łączą swoje siły, oferując pełną gamę produktów ubezpieczeniowych, dopasowanych do oczekiwań i możliwości klientów. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych działa od 1995 roku i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Do 1997 roku Towarzystwo działało pod nazwą TUW „Praca” i oferowało ubezpieczenia od utraty pracy. W sierpniu 1997 roku Towarzystwo stało się częścią struktury systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czego efektem była zmiana nazwy na TUW SKOK i rozpoczęcie działalności na rynku SKOK-ów. W grudniu 2003 roku marka rozszerzyła swoją działalność poprzez utworzenie nowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Towarzystwo powstało w wyniku nabycia przez TUW SKOK oraz Krajową SKOK 100% akcji Metropolitan Life Poland S.A., w celu zaoferowania klientom kompleksowych ubezpieczeń na życie.

Każdy agent ubezpieczeniowy SKOK stara się realizować misję firmy, którą od samego początku było kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej oraz zaspokajanie potrzeb spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie ubezpieczeń, poprzez zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej SKOK-om oraz ich członkom, a w późniejszym czasie również klientom niebędącym członkami SKOK.

SKLEP

kubek gadżet

BĄDŹMY W KONTAKCIE

kontakt@obau.pl

+48 530 802 929 logo obau Oferta reklamowa Polityka prywatności

Copyright 2011 - 2019 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych