Firma Europ Assistance Polska ponownie została partnerem XII Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich. Ubezpieczyciel aktywnie wspiera rozwój rynku bancassurance w Polsce i uczestniczy w wielu znaczących wydarzeniach branżowych, podczas których dzieli się swoimi doświadczeniami. 

XII Kongres Bancassurance 

Firma Europ Assistance Polska również i w tym roku była partnerem XII Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich. Wydarzenie pod tytułem „Klient, bank, ubezpieczyciel – partnerzy w bancassurance” odbyło się w dniu 16 listopada w Józefowie. Warto dodać, że kongres odbył się po raz pierwszy po dłuższej, bo czteroletniej przerwie. Z opublikowanych informacji wynika, że tematem wiodącym było omówienie projektu Dobrych praktyk PIU i ZBP dot. produktów CPI. Organizatorzy wydarzenia starali się również ukazać rynek Bancassurance z trzech perspektyw: Ministerstwa Finansów, Rzecznika Finansowego i Arbitra Bankowego. 

Europ Assistance Polska partnerem XII Kongresu Bancassurance 

Jak już wspominaliśmy partnerem merytorycznym wydarzenia była kolejny raz z rzędu Europ Assistance Polska. Z ramienia firmy w roli prelegentów wystąpili Robert Jeske, Senior Key Account Manager oraz Sebastian Tabaka, Zastępca Dyrektora Operacyjnego & IT, którzy przedstawili rozwiązania assistance, wspierające bezpieczeństwo osobiste. Na wstępie przedstawiciele ubezpieczyciela omówili cyberzagrożenia XXI wieku. Zgłębiając ten temat, pokazali wyniki badania „Bezpieczeństwo w Internecie”, w którym sprawdzano między innymi to, czy Polacy czują się bezpiecznie w sieci, jakie mają obawy związane z korzystaniem z technologii oraz jakie mają zdanie nt. cyber-ochrony. Prelegenci pokazali także, co może zaoferować dobre ubezpieczenie i jakie korzyści płyną z jego posiadania. 

Zaangażowanie w promowanie oferty assistance 

Kongres zamykał panel dyskusyjny, który w tym roku  poświęcony był klientocentryczności w Bancassurance. Wprowadzeniem do tego tematu zajął się Marcin Krzykowski, Milliman. Prelegentami byli Przemysław Pakulski, PKO Ubezpieczenia, Agnieszka Gocałek, PZU, Tomasz Raczyński, mBank, Joanna Borysiewicz, Santander, Maciej Podlewski, UKNF. Natomiast moderatorem panelu był Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP. 

Ubezpieczyciel podkreśla, że udział Europ Assistance Polska w tak znaczącym wydarzeniu branżowym wynika z dużego zaangażowania firmy w promowanie oferty assistance oraz stałe zwiększanie świadomości assistance zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. 

Źródło: Europ Assistance Polska