Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że sektor ubezpieczeń cieszy się dobrą opinią w tym zakresie w jakim wpływa na dobrobyt społeczeństwa. Jednak jeżeli bliżej przyjrzymy się branży ubezpieczeń zauważymy, że społeczny odbiór branży jest zły. Wpływa na to nieprzejrzystość działalności ubezpieczeniowej, niewłaściwe praktyki sprzedaży, problemy z poszanowaniem prywatności Klientów oraz przedłużająca się likwidacja szkód. W tym artykule przyjrzymy się, jak firmy ubezpieczeniowe wpływają na otaczającą nas rzeczywistość.

Wpływ ubezpieczycieli na społeczeństwo

Branża ubezpieczeniowa zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Ubezpieczenia majątkowe, życiowe, turystyczne oraz ubezpieczenia zdrowotne wpływają na standard życia. Co raz większa ilość osób dostrzega korzyści płynące z dodatkowego zabezpieczenia swojego życia lub majątku. Już ponad 10 mln ubezpieczeń obejmuje ochroną domy, mieszkania i ruchomości zabezpieczając je przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń jak kradzieże, pożary czy zalania. Szacuje się, że już około  60% domów w Polsce jest objętych ochroną ubezpieczeniową. A ponad 2,8 mln Polaków zdecydowało się na zakup prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które gwarantują szybszy dostęp do specjalistów. Korzyści z tego typu ubezpieczeń płyną również do państwowej służby zdrowia, dają możliwość postawienia szybkiej diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Natomiast ubezpieczenia życiowe dają gwarancję zabezpieczenia finansowego dla najbliższych w przypadku śmierci lub choroby.

Wpływ branży ubezpieczeń na gospodarkę

Ubezpieczyciele wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki wpływając również na wzrost PKB. Branża ubezpieczeniowa zapewnia kapitał dla rozwoju firm oraz współfinansuje państwowe i samorządowe inwestycje. Przede wszystkim przyczynia się do stabilizacji ochrony zdrowia. Analizy pokazują, że ubezpieczyciele zainwestowali w gospodarkę ponad 160 mld zł. Dzięki ubezpieczeniom branża wpływa na rozwój m.in. sektora handlowego i naprawy aut, nieruchomości, finansów oraz transportu i logistyki.

Jednak chyba najbardziej istotne jest wsparcie publicznego systemu ochrony zdrowia. Dzięki ubezpieczeniom zdrowotnym zwiększa się dostępność i jakość ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa.

Branża ubezpieczeniowa w aktualnych czasach stoi w obliczu nowych wyzwań -globalizacja, szybkie tempo wzrostu dewastacji środowiska, postęp technologiczny- to wszystko generuje liczne komplikacje związane z oceną ryzyka. Firmy ubezpieczeniowe będące instytucjami finansowymi mają moc kształtowania naszej wspólnej przyszłości : zarządzają funduszami, mają możliwość wspierania nowych projektów. Produkty ubezpieczeniowe, które są sprzedawane oraz sposób zarządzania mogą mieć wpływ na określony sposób zachowania  Klientów. Wprowadzając nowe metody oceny ryzyka  i zarządzania nim mogą sprzyjać ochronie środowiska i przyczynić się do równości społecznej w dostępie do kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.