elektronika

Według raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), ubezpieczyciele intensywnie testują nowe rozwiązania, jednak nie wszyscy decydują się je wdrożyć. To efekt istniejących barier, m.in. trudności w dostępie do zewnętrznych zbiorów danych czy brak wystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach cyfrowych.

Nowe technologie dają nowe możliwości

Wnioski płynące z raportu „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, przygotowanego przez Accenture dla Polskiej Izby Ubezpieczeń wyraźnie wskazują na to, iż tworzenie innowacyjnych spersonalizowanych produktów, dokładniejsza ocena ryzyka, a także szybsza wypłata odszkodowań – możliwe będą dzięki nowym technologiom wdrażanym przez zakłady ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń w Polsce intensywnie testują nowe rozwiązania

Polscy ubezpieczyciele intensywnie testują nowe rozwiązania. Nie wszyscy ubezpieczyciele jednak decydują się je wdrożyć. Taka sytuacja jest efektem m.in. trudności w dostępie do zewnętrznych zbiorów danych czy brak wystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach cyfrowych. Łukasz Marczyk, dyrektor praktyki ubezpieczeniowej Accenture w Polsce dla agencji informacyjnej Newseria Biznes wyjaśnia: „Podobnie jak za granicą, ubezpieczyciele w Polsce inwestują głównie w dwa obszary związane z cyfryzacją. Pierwszym jest poprawa doświadczeń klienta, której celem jest zwiększenie przychodów firmy. Drugim – koncentrowanie się na optymalizacji kosztów poprzez cyfryzację wewnętrznych operacji”.

Innowacje i nowe technologie przejawiają się w nowoczesnych produktach ubezpieczeniowych

Przykładem na to są coraz częściej oferowane cyberpolisy, które zabezpieczają przed skutkami ataków hakerskich. Ubezpieczenie tego typu pozwala również na obniżenie szkodowości i lepszą ocenę ryzyka oraz wycenę składki. Ubezpieczyciele intensywnie testują nowe rozwiązania i technologie dostępne na rynku.

Szczególne znaczenie będzie miała sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, chociażby w procesie likwidacji szkody. Są to rozwiązania, które pozwalają na przykład na automatyczną segmentację szkód, rozpoznawanie tekstu, w tym pisma odręcznego, wycenę szkody na podstawie zdjęć czy wsparcie wirtualnego asystenta, który może towarzyszyć klientowi w całym procesie i znacznie go uprościć.

Również telematyka i internet rzeczy będą miały coraz większe zastosowanie

„Ze względu na wzrost znaczenia danych i analityki, która ma potencjał, aby zrewolucjonizować branżę – telematyka i internet rzeczy będą miały coraz większe zastosowanie”– mówi Anita Staszczak, konsultant w praktyce ubezpieczeniowej Accenture.

Źródło: www.info.newseria.pl