Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nazywane inaczej OC to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, dające ochronę ubezpieczeniową osobom, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej.

Kto musi posiadać komunikacyjne ubezpieczenie OC?

Na terenie RP ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Osobie, która nie dopełni obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC grożą wysokie kary finansowe. Kontrole, czy pojazd posiada ważną polisę OC dokonywane są rutynowo przez Policję, Straż Graniczną czy Inspekcję Transportu Drogowego. Dodatkowo uprawniony do przeprowadzania kontroli jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, oraz organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.  Chcąc zrezygnować z dotychczasowej ochrony OC należy pamiętać, że nie wystarczy podpisać nową umowę. Musimy skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę. Sprawdź ile dni po zakupie pojazdu mamy na złożenie wypowiedzenia OC?