Sprzedając pojazd mamy obowiązek przekazać nowemu właścicielowi również dokument potwierdzający ważność polisy OC ( jeśli mamy zawarte ubezpieczenie OC).

Co się stanie z moją polisą OC jak sprzedam samochód, czy mogę odzyskać składkę zapłaconą przeze mnie?

Nowonabywca ma 2 możliwości:

1) aktualizuje dane na polisie i korzysta z ochrony do końca jej obowiązywania. W zależności od towarzystwa, może to się wiązać z dopłatą składki. Na wysokość ewentualnej dopłaty wpływa: wiek współwłaścicieli/ użytkowników, doświadczenie w kierowaniu pojazdem ( lata posiadania prawa jazdy), zniżki z tyt. przebiegu ubezpieczenia oraz kod pocztowy zamieszkania nowego właściciela pojazdu.

W tej sytuacji sprzedający nie może liczyć na zwrot składka.

2) wypowiada umowę OC i zawiera nową polisę- wg swoich danych, z rocznym okresem odpowiedzialności. Ubezpieczyciel ewidencjonuje wypowiedzenie umowy OC nowego właściciela i określa wysokość ewentualnego zwrotu składki. W praktyce wysokość zwrotu uzależniona jest od tego kiedy poinformujemy towarzystwo o sprzedaży pojazdu oraz od tego z jaką datą nowy właściciel wypowie polisę OC.

Zgodnie z obowiązującym prawem nowonabywca nie jest ograniczony przedziałem czasowym, w którym może wypowiedzieć polisę OC po zakupie pojazdu. ( dawniej miał na to 30 dni) Teraz ma taką możliwość od dnia zakupu pojazdu aż do końca trwania polisy. Warto jednak pamiętać, że wypowiadając polisę sprzedającego w tym samym dniu należy zakupić nową polisę. W przeciwnym razie powstanie przerwa w ubezpieczeniu, która może być podstawą naliczenia kary finansowej.