Podwójne ubezpieczenie – to dwie polisy obowiązkowego komunikacyjnego OC (np. w dwóch różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych), które obejmują zwykle ten sam pojazd.

Problem ten dotyczy zwykle sytuacji, gdy ubezpieczający nie wypowie polisy OC (kupił nową w innej firmie), a nastąpiło odnowienie dotychczasowej umowy. Pamiętaj, że przedłużoną umowę OC możesz wypowiedzieć. W tej sytuacji płacisz tylko za czas od przedłużenia umowy do jej wypowiedzenia.