Jak wiemy tegoroczny sezon urlopowy będzie wyjątkowy. Z powodu pandemii koronawirusa większość osób spędzi wakacje w kraju. Polacy, którzy jednak zdecydują się na wyjazd za granicę za cel podróży obiorą sobie kierunki do których można dotrzeć własnym środkiem transportu. Podróżując samochodem warto pamiętać o dobrym ubezpieczeniu assistance, które może okazać się pomocne w wielu nagłych sytuacjach na drodze.

Czy ubezpieczenie assistance jest potrzebne?

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym a jego zakres ochrony jest bardzo pomocny w razie nagłych zdarzeń na drodze. Z polisy assistance można skorzystać między innymi w razie wypadku, awarii lub unieruchomienia samochodu. W ramach ochrony ubezpieczeniowej to ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty świadczenia usług assistance.

Zazwyczaj ubezpieczenie assistance oferowane jest w kilku opcjach. Przykładowo w RESO ubezpieczenie to można kupić w wariancie podstawowym, rozszerzonym i maksymalnym.  Dwa pierwsze zapewniają ochronę na terenie Polski, natomiast trzeci swym zasięgiem obejmuje również Europę. Z uwagi na to, że warianty różnią się zakresem i sumą ubezpieczenia każdy kierowca może znaleźć ochronę dopasowaną do swoich potrzeb.

Kupując ubezpieczenie OC lub AC warto rozważyć rozszerzenie ochrony właśnie o pakiet usług assistance. Dzięki ubezpieczeniu assistance zapewniamy sobie pomoc w drodze w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, co bardzo często może umożliwić dalszą bezstresową podróż.

Kiedy można skorzystać z assistance?

Ubezpieczenie assistance w wariancie podstawowym gwarantuje zazwyczaj pomoc tylko w razie kolizji drogowej, natomiast w wariancie rozszerzonym i maksymalnym ochroną obejmuje zdarzenia powstałe również w wyniku awarii, wypadku czy unieruchomienia.

Zakres ubezpieczenia zależny jest od wybranego wariantu. Klientom, którzy dużo podróżują lub są wymagający poleca się wybór wariantu maksymalnego, który zapewnia pomoc we wszystkich możliwych zdarzeniach, które mogą zaistnieć na drodze.

Ubezpieczenie assistance może okazać się pomocne wówczas, gdy będzie konieczna:

  • naprawa pojazdu na drodze,
  • odholowanie pojazdu.
  • pomoc w przypadku rozładowania akumulatora,
  • naprawa pękniętej lub stłuczonej szyby.

Z usług ofertowanych w ramach assistance można także skorzystać w sytuacji zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczy, utraty powietrza w kołach, braku paliwa czy awarii świateł w aucie.

Co ważne w sytuacji, w której naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia jest niemożliwa, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca wskazanego przez osobę ubezpieczoną.

Przykładowo RESO w ramach swojej oferty ubezpieczenia assistance umożliwia klientom wybór świadczeń z trzema limitami odległości holowania samochodu: 100 km w wariancie podstawowym, 500 km w wariancie rozszerzonym i 800 km w wariancie maksymalnym.

Możliwość otrzymania samochodu zastępczego

Zazwyczaj ubezpieczenie assistance, które oferowane jest w wąskim zakresie ochrony (podstawowym) nie umożliwia skorzystania z opcji samochodu zastępczego. W RESO auto zastępcze jest dostępne w dwóch wariantach ubezpieczenia assistance: rozszerzonym i maksymalnym. W pierwszym przypadku ubezpieczony może korzystać z samochodu zastępczego przez okres do 5 dni po wypadku drogowym, gdy nie ma możliwości zakończenia naprawy pojazdu w dniu zdarzenia.

Natomiast wariant maksymalny gwarantuje pojazd zastępczy zarówno w razie awarii, jak i wypadku, gdy nie ma możliwości zakończenia naprawy w dniu zdarzenia. Z tego rozwiązania można korzystać do 10 dni.

Czy za zrealizowane usługi assistance płaci się dodatkowo?

W ramach wykupionej ochrony assistance ubezpieczyciel zapewnia realizację usług assistance zgodnie z wybranym zakresem oraz pomoc informacyjną, techniczną, medyczną i w takiej sytuacji to ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty z tym związane. Ale uwaga! Tylko do momentu wyczerpania sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie pokryje również kosztów części zamiennych naprawionego pojazdu czy dostarczonego paliwa.

Źródło: RESO