Wyjeżdżając na narty w Polsce zapewnioną mamy podstawową opiekę medyczną i koszty ratownictwa. Jednak co w przypadku gdy chcemy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu ?

Czy jeżdżąc w Polsce na nartach muszę kupować jakieś ubezpieczenie: OC, koszty ratownictwa, NNW, koszty leczenia?

Ubezpieczenie OC zapewni nam pokrycie ewentualnych szkód osobowych lub na mieniu np. gdy wjedziemy w innego narciarza i uszkodzimy jego sprzęt sportowy.

Ubezpieczenie NNW – zapewni nam świadczenie (odszkodowanie) w sytuacji, gdy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo złamiemy nogę lub zwichniemy rękę. Często ubezpieczenie NNW posiada w zakresie dodatkowe świadczenia, takie jak: dieta szpitalna, zasiłek rehabilitacyjny itp.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym zdarzeniem stanowi dodatek do podstawowej opieki medycznej. Posiadając taki pakiet możemy liczyć na pokrycie kosztów dodatkowych badań, wizyt lekarskich czy też zakupu dodatkowych środków opatrunkowych.