W ubiegłym sezonie tylko na podtatrzańskich stokach narciarskich TOPR odnotowało prawie 1,5 tys. wypadków narciarskich i snowboardowych, w tym aż 1,2 tys. poważnych, wymagających leczenia szpitalnego i rehabilitacji. Wiele z takich zdarzeń ma konsekwencje nie tylko w postaci urazów, ale także spraw sądowych. Obrona lub dochodzenie swoich praw może być przy tym bardzo kosztowne, szczególnie za granicą. To sfera, w której agenci mogą zaproponować swoim klientom przydatne uzupełnienie ich zimowego pakietu ubezpieczeń.

Aż 88 proc. Polaków w sezonie zimowym 2019/2020 zaplanowało przynajmniej jeden wyjazd. Zagranicę wybiera przy tym już co trzecia osoba.[1] Wielu amatorów sportów zimowych szuka kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, która zapewni im spokój na stoku, szczególnie podczas wyjazdów poza granice kraju. To dobra okazja aby porozmawiać z takim klientem również o ubezpieczeniu prawnym, wskazuje Piotr Kuźmiński, prawnik z Departamentu Likwidacji Szkód w DAS Towarzystwie Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

– W czasie uprawiania sportów zimowych musimy liczyć się z ryzykiem wypadku na stoku oraz jego konsekwencjami, czyli odpowiedzialnością odszkodowawczą. Również gdy to my ucierpieliśmy z winy innego użytkownika stoku możemy ubiegać się o odszkodowanie. W obu przypadkach wiąże się to z wydatkami na: prawnika, opłaty sądowe, a czasem także na opinię biegłego. Najbardziej kosztowne są jednak wypadki za granicą, szczególnie w krajach Zachodniej Europy, gdzie stawki adwokatów są często znacznie wyższe niż w Polsce. Do tego dochodzą jeszcze koszty tłumaczeń, a czasem też dojazdu na rozprawę w danym kraju. Rachunek za takie zdarzenie może wynieść pechowego narciarza lub snowboardzistę od kilku do nawet kilkunastu tysięcy euro. To wydatek, przed którym warto się zabezpieczyć ubezpieczeniem prawnym – wskazuje Piotr Kuźmiński.

Bez prawnych zmartwień

Ubezpieczenie prawne DAS w razie potrzeby finansuje udział w postępowaniu sądowym. Pokrywa m.in. honorarium prawnika, opłaty sądowe, koszty ekspertyz, tłumaczeń, opinii biegłych i rzeczoznawców oraz tłumaczeń oraz dojazdów na rozprawy. Ma przy tym międzynarodowy charakter i zapewnia ochronę prawną w ponad 40 krajach Europy i Morza Śródziemnego. Ubezpieczony ma także dostęp do nielimitowanych, telefonicznych konsultacji prawnych. – Dzięki możliwości szybkiego zasięgnięcia porady prawnej ubezpieczony może podjąć świadomą decyzję, w swoim najlepszym interesie. Dzięki pomocy prawnej szybko dowie się, co zrobić w danej sytuacji, np. jakie zabezpieczyć dowody – zaznacza Piotr Kuźmiński z DAS.

Co ważne, finansowanie usług w ramach ubezpieczenia prawnego nie jest uzależnione od wyniku sprawy. Bez względu na wygraną czy przegraną, ubezpieczyciel pokrywa zarówno koszty związane z udziałem w procesie sądowym, jak i również koszty okołoprocesowe. Dodatkowo, w ramach polisy ubezpieczony może także korzystać z bieżącego doradztwa prawnego, w tym zlecić analizę dokumentów, sporządzenie opinii prawnej czy zredagowanie umowy.

Ubezpieczenie prawne w akcji

– Działanie i wartość ubezpieczenia prawnego najłatwiej jest zobrazować na przykładach. Może być nim historia naszego klienta, który miał wypadek na skrzyżowaniu tras na stoku narciarskim we francuskiej części Alp. Po wypadku uznano, że to on ponosi odpowiedzialność, ponieważ był zobowiązany do zmniejszenia prędkości przy przecięciu tras, a tego nie zrobił. Ubezpieczony zgłosił sprawę do DAS. Poleciliśmy mu i następnie opłaciliśmy kancelarię, która przeprowadziła postępowanie przedsądowe. Wizja lokalna pomogła udowodnić, że winę ponosi zarządca stoku, który nie zadbał w należyty sposób o dostateczną widoczność znaku informującego o skrzyżowaniu tras narciarskich. Dzięki polisie naszemu klientowi wypłacono odszkodowanie od ubezpieczyciela zarządcy stoku. DAS sfinansował klientowi pomoc prawną za łącznie 6400 euro – podaje ekspert DAS.

Podczas urlopu i na co dzień

Ubezpieczenie prawne dla osób prywatnych i ich rodzin to doskonałe uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej na zimowy wyjazd, ale także na co dzień: w kwestiach związanych z umowami zawieranymi przez ubezpieczonego jako konsumenta, wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, związanych z kierowaniem przez ubezpieczonego pojazdem czy też z jego posiadaniem lub użytkowaniem oraz w sprawach związanych z nieruchomościami.

[1] Raport: Zimowe wyjazdy Polaków, https://triverna.pl/blog/zimowe-wyjazdy-polakow-raport/.

Źródło: Informacja prasowa DAS

Polecamy również lekturę naszego wywiadu z Panem Sławomirem Czubak, Naczelnikiem GOPR: