Prowizja- czyli jednorazową opłatę za udzielenie kredytu, która może być  pobierana od razu lub doliczana do kwoty kredytu. To drugie rozwiązanie jest niekorzystne ponieważ podnosi kwotę od której naliczane są odsetki. W zależności od oferty prowizja może zostać skredytowana w ramach kredytu lub płaci ją klient z własnej kieszeni. Każdy kredyt ma oprocentowanie, czyli cenę  jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Przy wyliczaniu oprocentowania kredytów i depozytów (ich stóp procentowych) banki posługują się stopą podstawową (lub bazową), której wartość ustalana jest indywidualnie w banku – na ogół w oparciu o stopy rynkowe.