Tylko w 2017 roku (dane na koniec września br.) krajowy  rynek mieszkaniowy powiększył się o 123 tysiące nowych lokali. Dane KNF wskazują, że Polacy posiadają łącznie nawet 10 mln polis obejmujących ochroną swoje nieruchomości. Szacuje się, że w Polsce ubezpieczonych jest 70 proc. nieruchomości. Jeden z wiodących ubezpieczycieli TU Warta ma propozycje dla tych, którzy chcieliby chronić posiadane mienie.

Ubezpieczenia mieszkaniowe w TU Warta są wszechstronną ochroną nie tylko domu (nawet tego dopiero budowanego), ale również sfery życia prywatnego. Klienci wybierający zakup polisy sami decydują o tym, czy ochrona ma trwać rok czy 3 lata.

Dwie warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenia „Warta Dom”  to propozycja dla tych, którzy są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do własnych potrzeb. Z kolei ochrona „Warta Dom Komfort”  to propozycja dla tych, którzy budują lub już zamieszkują dom albo mieszkanie i są zainteresowani jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona domu, mieszkania, czy ogrodu w jednym i drugim wariancie posiada jednolitą konstrukcję składającej się z umowy podstawowej, oraz rozszerzeń, które możemy dobierać w zależności od naszych potrzeb – powiększając tym samym zakres ochrony.

 „Warta dom”

 

 • Ubezpieczenie OC
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Sprzęt poza domem
 • Rower poza domem
 • Utrata czynszu
 • Nagrobki

 

„Warta dom Komfort”

 • Ubezpieczenie OC
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Sprzęt poza domem
 • Rower poza domem
 • Utrata czynszu
 • Utrata pracy
 • Nieuprawnione użycie karty
 • Roślinność ogrodowa
 • Nagrobki

Wygodna płatność ratalna

Dla tych, którzy chcieliby lepiej chronić posiadane mienie, a nie preferują opłaty całej składki z góry, TU Warta udostępnia możliwość płatności w ratach.

Źródło: www.warta.pl