W dzisiejszych czasach rolnictwo odbiega już od swojej tradycyjnej formy. Rolnicy wdrażają innowacyjne technologie, wykorzystują specjalistyczne maszyny i urządzenia, które nie tylko ułatwiają im pracę ale też i pozwalają na większe zyski. Dlatego jeden z ubezpieczycieli postanowił wprowadzić nowości swojej ofercie ubezpieczeń gospodarstw rolnych, tak by zakres ochrony ubezpieczeniowej dopasowany był do aktualnych potrzeb rolników.

Ubezpieczenie dla gospodarstw rolnych AGRO

Na skutek zmian technologicznych zachodzących w polskim rolnictwie i po konsultacjach zarówno z agentami, jak i rolnikami Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła nowości w swojej ofercie ubezpieczeń gospodarstw rolnych. Obejmuje ona obowiązkową ochronę o zakresie zgodnym z ustawą, jednak umowa może być rozszerzona także o takie rodzaje ryzyka jak zalanie, przepięcie, wandalizm oraz kradzież z włamaniem. Nowa formuła ubezpieczenia AGRO odpowiada na oczekiwania rolników i umożliwia im objęcie ochroną instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii czy pozwala się zabezpieczyć przed wyłudzeniem gotówki metodą „na wnuczka”.

– Nikt nie potrafi tak dobrze określić potrzeb związanych z ubezpieczeniem gospodarstw rolnych, jak sami rolnicy. Dlatego słuchamy ich opinii i reagujemy na prośby i pomysły. Wiosną przeprowadziliśmy konsultacje w kilku regionach kraju i  z pomocą naszych pośredników i agentów zebraliśmy sugestie dotyczące najważniejszych zmian. Wiele z nich zostało wdrożonych do nowej formuły ubezpieczenia. Udało się przy tym zachować dotychczasowe mocne strony ochrony – mówi Sergiusz Lenhardt, Menedżer Produktu, odpowiedzialny za wdrożenie nowego AGRO w Concordii Polska Grupa Generali.

Ubezpieczenie gospodarstwa od wszystkich ryzyk

Nowa odsłona produktu AGRO oferuje kompleksową ochronę gospodarstwa rolnego. Począwszy od obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika oraz budynków wchodzących w skład danego gospodarstwa, poprzez ochronę od ryzyka przepięcia, zalania czy stłuczenia szyb, kończąc na opcji All risks, czyli ochronie od wszystkich ryzyk.

– W nowej formule już w wariancie podstawowym stałe elementy objęte są ochroną w ramach sumy ubezpieczenia budynku. Ponadto najbardziej popularne dotychczas klauzule: przepięcia, zalania, wandalizmu i stłuczenia szyb są w zakresie ubezpieczenia już od wariantu rozszerzonego. Nie trzeba więc wykupywać dodatkowych klauzul na tak popularne rodzaje ryzyka. Zakres rozszerzony można wybrać dla wszystkich możliwych przedmiotów ubezpieczenia: od budynków, przez ruchomości, sprzęt rolniczy, ziemiopłody po zwierzęta. Opcja All risks dostępna jest nie tylko przy ubezpieczaniu budynków mieszkalnych, ale również pozostałych budynków rolniczych – gospodarskich czy też inwentarskich oraz mienia: ruchomości, materiałów i zapasów, ziemiopłodów i budowli. Drugiego tak szerokiego rozwiązania nie ma na rynku – mówi Sergiusz Lenhardt. 

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne – zakres opisany w ustawie

Warto pamiętać również o tym, że rolne ubezpieczenie obowiązkowe zabezpiecza tylko w przypadku konkretnych, podstawowych zdarzeń, między innymi od ognia, powodzi czy huraganu, którego siła jest nie mniejsza niż 24 m/s. Jednak ustawodawca nie przewidział takich sytuacji jak: zalanie, przepięcie, wandalizm, kradzież, uderzenie pojazdu i wiele innych zdarzeń, które mogą wydarzyć się w gospodarstwie rolnym. Dlatego budowa nowej polisy AGRO umożliwia rozszerzenie ochrony, która jest wymagana przez przepisy o wymienione wcześniej ryzyka dobrowolne.

– Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje dość wąski zakres ochrony, dotyczący przede wszystkim murów, instalacji i urządzeń technicznych. Często to, co znajduje się w budynku ma istotną wartość. Warto pamiętać nie tylko o zwierzętach, ale także  o tym, że wyposażenie, szczególnie specjalistyczne urządzenia, mogą zostać uszkodzone podczas przepięcia. Niejednokrotnie w pobliżu budynków znajdują się również silosy, suszarnie czy też innego rodzaju budowle. Ponadto w każdym gospodarstwie są maszyny, zapasy, ziemiopłody, a  w domu ruchomości: meble czy sprzęty RTV i AGD. To wszystko można i warto ubezpieczyć, bo ma istotne znaczenie dla prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarstwa domowego – mówi Sergiusz Lenhardt, Menedżer Produktu w Concordii Polska Grupa Generali.

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii w ramach polisy rolnej

Proponowane przez ubezpieczyciela warunki ubezpieczenia AGRO przewidują także specjalny zakres ochrony dla instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, z fotowoltaiką na czele. Tego rodzaju mienie można ubezpieczyć od utraty i uszkodzeń, a także od straty związanej z brakiem produkcji energii, np. w wyniku szkód wyrządzonych przez grad.

Ubezpieczyciel przypomina także, że w przyszłym roku ubezpieczenia rolne będą oferowane pod nazwą Generali Agro. Wynika to z połączenia Concordia Polska TU z Generali TU.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali