Kontrola OC – jest to weryfikacja poprawności zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Podczas rutynowej kontroli pojazdu dokonywanej przez Policję, Straż Graniczną czy Inspekcję Transportu Drogowego zawsze sprawdzana jest ważność polisy OC.

Dodatkowo uprawniony do przeprowadzania kontroli jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów. Właściciel, który nie dopełnił obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC musi liczyć się z wysoką karą finansową.