prawnik

Od środy 9 października Inter Polska oferuje nową wersję ubezpieczenia Ochrona Prawna dla osób wykonujących zawód medyczny. Nowa forma ochrony zapewnia ubezpieczonym pokrycie kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych a także pomoc prawną w ramach asysty prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych.

Świadomość pacjentów rośnie

W związku z tym, że rośnie świadomość pacjentów wspierana aktywnością kancelarii odszkodowawczych, coraz częściej zdarzają się spory prawne związane z pracą lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego czy fizjoterapeuty. Koszty porad prawnych, postępowania sądowego, czy wynagrodzenia adwokatów mogą być bardzo wysokie. Nowa odsłona ochrony INTER Ochrona Prawna nie tylko zorganizuje i opłaci adwokata, pokryje koszty szeroko rozumianych usług prawnych związanych z prowadzeniem sporu prawnego, ale również zapewni doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym.

Nowa forma ochrony daje dwa warianty do wyboru

Pierwszy – podstawowy obejmujący ochronę prawną w życiu zawodowym. Drugi wariant – rozszerzony obejmuje również problemy prawne dotyczące życia prywatnego czy w ruchu drogowym, przygotowywanie umów, a nawet doradztwo podatkowe.

W ramach umowy ubezpieczony otrzymuje dwa rodzaje świadczeń

Pierwszy rodzaj świadczeń zapewnia pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata niezależnie od wyniku sporu, kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków, mediatora, tłumaczenia dokumentów czy też poręczenia majątkowego. Natomiast drugi gwarantuje szybką pomoc w przypadku konieczności skorzystania z fachowej porady adwokata w konkretnej sprawie obejmującej wszystkie gałęzie prawa polskiego (wariant pełny ochrony) lub z wyłączeniem prawa podatkowego (wariant podstawowy ochrony). Ubezpieczony może skorzystać z 24 h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu, w ramach której otrzyma m.in. porady i opinie prawne oraz wzory pism. Tak szeroki zakres porad prawnych jest nowością na rynku. W ramach ubezpieczenia uzyskujemy też pomoc adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem.

Źródło: www.inter-polska.pl