Compensa logo

Liczone w setkach milionów złotych straty po tegorocznych wichurach miały olbrzymi wpływ na działanie ubezpieczycieli. Suma wypłat odszkodowań w okresie szkód masowych była o prawie 40% większa niż w tym samym czasie ubiegłego roku – szacuje towarzystwo ubezpieczeń Compensa.

 

Zwiększona liczba szkód w tym samym czasie wymaga działań usprawniających

 
Kilkakrotnie w sytuacjach zwiększonej liczby szkód ubezpieczyciel stosował działania usprawniające proces obsługi zgłoszeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe na bieżąco monitorują napływ kolejnych zgłoszeń oraz obciążenie działu likwidacji szkód. Dzięki temu mogą sprawnie podejmować decyzje o uruchamianiu, w zależności od potrzeb, nowych procedur lub też o wygaszaniu niektórych aktywności. Wśród takich niestandardowych działań można wskazać podniesienie wartości szkód, które kwalifikują się do obsługi w ramach tzw. uproszczonej procedury. Ponadto: zazwyczaj do obsługi części szkód angażowani są zewnętrzni partnerzy.  Rzeczoznawcy zaś i konsultanci na infolinii otrzymują szersze uprawnienia. To dodatkowo skraca czas obsługi. Niekiedy pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za likwidację szkód pracują w trybie nadgodzin.
 

Compensa podsumowała tegoroczne wypłaty odszkodowań z okresu od 1 czerwca do początku listopada, w którym nad Polską przeszły najsilniejsze nawałnice oraz orkany

 
Dane dobrze obrazują, jak duży wpływ na branżę ubezpieczeniową miały wichury. W porównaniu z tym samym czasem 2016 roku ubezpieczyciel zanotował 37-procentowy wzrost sumy skierowanych do klientów odszkodowań – z 24,2 mln zł do 33,3 mln zł. Michał Makarczyk, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group wyjaśnia: „To efekt tego, że zarówno po sierpniowych nawałnicach, jak i po niedawnych orkanach odnotowywaliśmy wyraźnie zwiększoną liczbę szkód zgłaszanych nam przez klientów. Był to niekiedy nawet dwukrotny wzrost w porównaniu z przeciętną liczbą zgłoszeń w ciągu dnia. Aby zapewnić klientom skuteczną obsługę za każdym razem uruchamialiśmy działania, pozwalające na usprawnienie procesu likwidacji szkód”.
 

Poszkodowani często mogą przystępować do prac naprawczych bez konieczności oczekiwania na wizytę rzeczoznawcy

 
„Co ważne, oprócz rejestrowania szkód konsultanci udzielają również klientom informacji, co mogą lub muszą samodzielnie robić w związku z powstałymi stratami. W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie mienia, poszkodowani często mogą przystępować do prac naprawczych bez konieczności oczekiwania na wizytę rzeczoznawcy. Dla pewności warto zapytać o taką możliwość konsultanta” – dodaje Michał Makarczyk.
 
Źródło: www.compensa.pl