Ubezpieczenie AC to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Jego zadaniem jest ochrona pojazdu wraz z wyposażeniem standardowym przed zniszczeniem, kradzieżą lub uszkodzeniem. To jakie wybierzemy zależy od naszych indywidualnych preferencji oraz tego co dany zakład ubezpieczeń oferuje. Decydując się na dobrowolną ochronę, mamy również możliwość wybrania minicasco, które zbliżone jest do AC jednak z ograniczonym zakresem odpowiedzialności.

Mam opłaconą na cały rok polisę AC, aktualnie planuję sprzedaż samochodu. Czy dostanę zwrot składki jeśli nabywca auta nie złoży wypowiedzenia?

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i polisa przestanie obowiązywać z chwilą sprzedaży pojazdu.

W celu uzyskania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia należy przekazać ubezpieczycielowi umowę sprzedaży pojazdu oraz właściwie wypełniony wniosek.

We wniosku wskazujemy dane pojazdu/ numer polisy AC/ dane ewentualnego współwłaściciela/ dane do przelewu – numer konta.

Zwrot składki z ubezpieczeń dobrowolnych nie jest uzależniony od decyzji nowego właściciela pojazdu. Sprawdź również co się stanie polisą OC po sprzedaży samochodu?