Przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku.

Najczęściej z przywłaszczeniem pojazdu mamy do czynienia w sytuacji, gdy korzystający z pojazdu nie zwraca go właścicielowi po zakończeniu/ rozwiązaniu umowy uprawniającej go do korzystania z tego pojazdu.

W ubezpieczeniu Autocasco wszystkie zakłady ubezpieczeń są wolne od odpowiedzialności w sytuacji, gdy dochodzi do przywłaszczenia pojazdu.