W dniu 30 września TU AXA na swojej stronie internetowej poinformowała o finalizacji transakcji przejęcia Liberty Ubezpieczenia. Od 1 października Liberty Ubezpieczenia jest integrowane z AXA Ubezpieczenia TUiR. 
 
Przejęcie Liberty Ubezpieczenia to kolejny krok w procesie transformacji jego działalności w Polsce. W 2015 roku AXA przejęła BRE Ubezpieczenia TUiR i podjęła decyzję o połączeniu AXA Direct, AXA Ubezpieczenia TUiR i AXA TUiR w jedną spółkę majątkową do końca 2017 roku.
 
Henry de Courtois, wiceprezes AXA Ubezpieczenia TUiR odpowiedzialny za ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych podkreśla, że dotychczasowi klienci LU nie powinni mieć kłopotów z kontaktowaniem się z ubezpieczycielem, dodał też, że warunki umów pozostają bez zmian: „Gwarantujemy wszystkim dotychczasowym klientom Liberty Ubezpieczenia, że warunki ich umów nie zmieniają się. Mogą się też z nami kontaktować jak dotychczas. Dokładamy wszelkich starań, aby zmiana przebiegała płynnie dla naszych klientów, pośredników i innych partnerów biznesowych. Dziękuję pracownikom naszym i Liberty Ubezpieczenia za zaangażowanie, dzięki któremu mogę powiedzieć, że jesteśmy do tej zmiany dobrze przygotowani. Zależy nam jednocześnie, aby wszyscy klienci, pośrednicy i nasi partnerzy biznesowi czuli się dobrze poinformowani i rozumieli, co oznacza dla nich integracja Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazywać im informacje wykorzystując różnorodne kanały komunikacji”.
 
Agnieszka Żołędziowska-Kulig, wiceprezes AXA TUiR, odpowiedzialna za ubezpieczenia majątkowe dla firm, dodaje: „ Zwiększenie skali i zakresu działalności to duża szansa na rozwój biznesu ubezpieczeń majątkowych dla firm, który do tej pory nie osiągnął satysfakcjonującego dla nas rozmiaru. Dokładając do tego wysokie kwalifikacje i doświadczenie specjalistów od oceny ryzyka, możemy w ciągu kilku najbliższych lat zdecydowanie powiększyć portfel ubezpieczeń korporacyjnych. Przy czym będziemy realizować projekty, które przede wszystkim zapewnią firmie długoterminowy zysk”.
 
 
W obecnym czasie AXA w Polsce oferuje ubezpieczenia na życie, osobowe i majątkowe, komunikacyjne oraz podróżne, assistance, zarządzanie aktywami, OFE, a także ubezpieczenia majątkowe dla firm. W wyniku przejęcia Liberty Ubezpieczenia AXA zwiększyła udział w rynku ubezpieczeń majątkowych z 3,1% do 4,8%2 i jest obecnie 6. towarzystwem majątkowym w Polsce z łącznym przypisem składki brutto o wartości ponad 1 mld zł. W sektorze życiowym AXA zajmuje 9. miejsce z udziałem na poziomie 4,3% po II kwartale 20164.
 
Uwaga Klienci: Dotychczasowe ścieżki kontaktu – numery telefonów, adresy e-mail, strona internetowa – pozostają bez zmian. Jedyną zmianą w danych kontaktowych jest adres korespondencyjny, ale poczta przesyłana na dotychczasowy adres będzie również odbierana i odpowiednio przekierowywana. O wszystkich, przyszłych zmianach Klienci będą informowani na bieżąco. Nowy adres do korespondencji to: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reeasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 02-867 Warszawa.
 
Źródło: www. axa.pl