bezpieczeństwo w sieci

Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń podpisały porozumienie o współdziałaniu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Porozumienie podejmowanie jest w celu wspólnych inicjatyw które maja zapewnić bezpieczeństwo banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów.

ZBP: Edukacja przede wszystkim

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polski wyjaśnia: „Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, podejmowanie dwustronnych działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości na szkodę banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów, a także inicjowanie nowoczesnych rozwiązań na rzecz zapewniania oraz zwiększania bezpieczeństwa działalności banków oraz zakładów ubezpieczeń”.

PIU: „Mamy znakomite doświadczenia ze wspólnych przedsięwzięć z policją i prokuraturą na temat przeciwdziałania przestępczości”

Dzięki zacieśnieniu tej współpracy banki i ubezpieczyciele będą wymieniać się informacjami na temat metod stosowanych przez przestępców i wspierać organy ścigania w zakresie identyfikacji przestępstw oraz ujęcia ich sprawców: „Mamy znakomite doświadczenia ze wspólnych przedsięwzięć z policją i prokuraturą na temat przeciwdziałania przestępczości. Nie mam wątpliwości, że współpraca z bankami w tym obszarze również będzie owocna i podniesie bezpieczeństwo w sektorze ubezpieczeniowym” – powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Obie strony porozumienia zobowiązały się także do organizowania działań edukacyjnych i informacyjnych

„Wspólne działania są konieczne, zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni odznaczają się bardzo dużą dynamiką. Stosowane metody są podobne w obu sektorach, dlatego kluczowa jest wzajemna edukacja na poziomie ekspertów dbających o cyberbezpieczeństwo, jak i klientów w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z produktów i usług świadczonych w kanałach zdalnych przez banki i zakłady ubezpieczeń” – dodaje Andrzej Maciążek.

Źródło: www.zbp.pl