Cargo – ubezpieczenie towarów w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Może dotyczyć transportu lądowego, morskiego, wodnego śródlądowego, kolejowego, lotniczego. Cargo w przewozach krajowych – ubezpieczenie cargo chroni ładunek w trakcie trwania transportu jak również podczas załadunku i rozładunku. Cargo w transportach międzynarodowych chroni ładunek w trakcie trwania transportu jak również podczas załadunku i rozładunku.