biuro

Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne (tzw. OFWCA) co prawda nie jest agentem ubezpieczeniowym, może jednak zawierać umowy ubezpieczenia i podpisywać je swoim nazwiskiem, jeżeli z agentem ubezpieczeniowym współpracuje. Co należy zrobić, aby nabyć pełnomocnictwa funkcji OFWCA? Jakie warunki należny spełniać? Czy istnieje obowiązek zakładania działalności gospodarczej, aby zawierać umowy z klientami?

Aby nabyć pełnomocnictwa funkcji OFWCA należy:

  • Przejść podstawowe szkolenie agencyjne, (takie szkolenia zazwyczaj odbywają się regularnie w oddziale zakładu ubezpieczeń dla którego kandydat chce pracować). Szkolenie agencyjne trwa 104 godziny. Coraz częściej szkolenia agencyjne prowadzone są za pomocą rozwiązań e- learningowych, platform szkoleniowych itp,
  • Zaliczyć egzamin w postaci testu po zakończeniu szkolenia agencyjnego. Egzamin przeprowadza zakład ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485),
  • Po zdaniu egzaminów w formie testów należy czekać na zezwolenie na prowadzenie działalności agencyjnej wydane przez KNF,
  • Na koniec podpisujemy umowę agencyjną z wybranym przez nas podmiotem.

Jakie warunki musi spełniać Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne

OFWCA zazwyczaj współpracuje na zasadzie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Co ważne nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Jednym z podstawowych warunków wykonywania czynności agencyjnych jest niekaralność. Zaświadczenie o niekaralności musi być zawsze aktualne (przedawnia się ono po trzech miesiącach). Należy również posiadać wykształcenie średnie lub wyższe.

Jakie obowiązki posiada OFWCA?

Jednym z głównych obowiązków Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne jest pozyskiwanie nowych klientów oraz wykonywanie takich czynności, które zmierzają do podpisania umów ubezpieczenia. Inne czynności to organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych a także administrowanie umowami ubezpieczenia. Osoba, która chce posiadać uprawnienia w większej ilości Towarzystw Ubezpieczeniowych każdorazowo ma obowiązek przejść szkolenie produktowe, zakończone egzaminem składającym się z 40 pytań w formie testu.

OFWCA vs. agent ubezpieczeniowy

Osoba będąca agentem ubezpieczeniowym jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym na podstawie umowy agencyjnej. W związku z tym posiada pełnomocnictwo danego towarzystwa ubezpieczeniowego m.in. do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego towarzystwa oraz do prezentowania produktów ubezpieczeniowych (polis) oferowanych przez to towarzystwo. OFWCA natomiast jest pracownikiem agenta ubezpieczeniowego, co oznacza, że działa w imieniu i na rzecz tego agenta. A zatem także w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, dla którego pracuje agent.

Źródło: www.knf.gov.pl www.prawo.pl