GOPR

Koniec roku to to dla większości miłośników gór czas planowania wycieczek i miejsc na trasy narciarskie. Planując wyjazd należy pamiętać, w takich miejscach jak min.: Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Francja, czy Szwajcaria, za sam start śmigłowca zapłacimy około 2-5 tys. euro. Nie warto więc bagatelizować wydatku na polisę turystyczną.

W górach nieprzewidziane sytuacje zdarzają się bardzo często

Do najczęstszych przyczyn wypadków w górach zaliczyć można min.: upadki z dużych z wysokości, nagłe zachorowania czy urazy. Można też zabłądzić. Brak odpowiednich umiejętności i odpowiedniego wyposażenia może doprowadzić do tragedii. Z rozmowy z Naczelnikiem GOPR, Sławomirem Czubaj wynika, że bardzo ważnym elementem wyjścia w góry jest nie tylko odpowiedni ubiór, ale dostosowanie swoich umiejętności do warunków panujących na szlaku.

„Jeśli chodzi o wypadki są one bardzo różne. Zalezą od: warunków atmosferycznych, przygotowania turystów, od świadomości jak należy poruszać się po górach i dobierania celów do umiejętności. Wchodzimy w tym momencie w bardzo newralgiczny okres w roku, czyli okres przejściowy pomiędzy jesienią a zimą. Moim zdaniem jest to najtrudniejszy czas poruszania się po górach. W tym czasie warunki są bardzo niestabilne, pogoda jest bardzo kapryśna, na szlakach może pojawić się oblodzenie. Przyczyny wypadkowości są bardzo zróżnicowane, np. jeśli nieświadomy turysta wychodzi w góry kompletnie nie przygotowany (chociażby ze względu na to, że ma źle dobrane obuwie) dochodzi do skręć lub złamań stawów skokowych. Generalną zasadą przygotowania się do wyjścia w góry jest dobieranie celów do swoich możliwości”- podkreśla naczelnik GOPR.

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd w góry. Przed czym chroni?

Ubezpieczenie na wyjazd w góry powinno obejmować min.: koszty akcji ratowniczej, koszty leczenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto pamiętać również o opcji OC w życiu prywatnym, ubezpieczeniu bagażu i sprzętu sportowego, specjalne rozszerzenia dla osób uprawiających sporty ekstremalne, np. narciarstwo wysokogórskie.

Ratownictwo górskie jest płatne we wszystkich odwiedzanych Polaków krajach

Ubezpieczenie górskie warto wykupić szczególnie w miejscach takich jak Słowacja, Czechy, Francja, Austria, Włochy czy Szwajcaria, gdzie za sam start śmigłowca zapłacimy około 2-5 tys. euro. Pełna akcja ratownicza wraz z transportem poszkodowanego do szpitala, może kosztować do 10 000 euro. Za sam start ratowniczego śmigłowca zapłacimy około 2-5 tys. euro. Wyjeżdżając do takich miejsc jak: Austria, Czechy, Słowacja, Francja, Włochy czy Szwajcaria – bezwzględnie wykupujemy polisę turystyczną, która pokryje koszty nie tylko związane z akcją poszukiwawczą i ratowniczą ale również z powrotem do zdrowia po wypadku w górach.

Ratownicy GOPR i TOPR ratują wszystkich, za pomoc np. na Słowacji jednak zapłacisz

W styczniu 2019 roku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przedstawiło podsumowanie roku 2018 pod względem wypadków w górach. Naczelnik GOPR przypomina:

„Kiedy odbierzemy sygnał wzywania pomocy należy mniej więcej określić miejsce skąd dochodzi sygnał, należy zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących miejsca wypadku i w miarę możliwości samego poszkodowanego. W przypadku podróżowania w grupie, należy jedną osoba pozostawić z poszkodowanym i jak najszybciej wezwać pomoc telefon alarmowy: 985 lub 601 100 300. Nigdy nie pozostawiamy poszkodowanego samego bez opieki, nawet jeżeli musielibyśmy utrzymać z nim jedynie kontakt głosowy ze względu na trudności terenowe. Planując wyjazd, warto zapoznać się z informacjami na stronę Górskiego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego www.gopr.pl, gdzie znajdują się porady jak najlepiej przygotować się do aktywności w rejonach górskich, a także czego można się spodziewać i na co szczególnie zwracać uwagę w sytuacji zagrożenia”.

Źródło: www.gopr.pl