Kradzież – jest to zabranie mienia w celu przywłaszczenia przez osobę, która nie jest uprawniona do korzystania z tego mienia. Dotyczy również wzięcia przedmiotu pozostawionego przez właściciela w zamiarze późniejszego zabrania.