Polski oddział Colonnade Insurance S.A. jako pierwszy ubezpieczyciel wprowadza na krajowy rynek nowe ubezpieczenie o nazwie Event Protect, pozwalając organizatorom imprez zabezpieczyć się przed ryzykiem odwołania wydarzenia z powodów pozostających poza ich kontrolą. Do tej pory firmy musiały korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne podmioty. 

Dla kogo przeznaczony jest Event Protect? 

Ubezpieczenie Event Protect stanowi innowacyjne rozwiązanie na polskim rynku, umożliwiając firmom i organizatorom imprez zabezpieczenie się przed ryzykiem odwołania wydarzenia z powodu  

nieprzewidzianych  okoliczności. Wypadkiem ubezpieczeniowym może być odwołanie, rezygnacja, odroczenie, przerwanie, ograniczenie lub przeniesienie ubezpieczonego wydarzenia.  

Ubezpieczenie Event Protect oferowane jest w ramach pakietu obejmującego także OC organizatora imprezy (wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC organizatora imprezy masowej). Pozwala to na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb organizatorów imprez. 

Co obejmuje ubezpieczenie? 

Ochroną objąć można zarówno wydatki, czyli koszty i opłaty, które zostały poniesione lub zaciągnięte przez ubezpieczonego w związku z organizacją, jak też zysk netto. 

Colonnade ubezpiecza wydarzenia o różnym charakterze, zarówno sportowe, rekreacyjne, artystyczne, rozrywkowe, jak i biznesowe. Mogą to być wszelkiego rodzaju eventy, począwszy od tras koncertowych, przez zjazdy stowarzyszeń, imprezy firmowe, spektakle teatralne, aż po targi branżowe oraz imprezy plenerowe. Ubezpieczenie jest odpowiednie zarówno dla imprez o charakterze otwartym, bezpłatnych, jak też dla tych zamkniętych, na które należy kupić bilet. Może być zawierane  przy wydarzeniach o niewielkiej liczbie uczestników, jak i dużych imprezach, w tym także masowych.  

Event Protect to pierwsza tego typu propozycja na polskim rynku, dostosowana do wymogów polskiego prawa i praktyki ubezpieczeniowej. Colonnade Insurance S.A. jako pionier w obszarze specjalistycznych ryzyk nieustannie dąży do podnoszenia świadomości na temat korzyści płynących z odpowiedniego zabezpieczenia przed różnymi ryzykami. Naszym celem jest nie tylko oferowanie wysokiej jakości produktów, ale też rozpowszechnianie wiedzy na temat takich ubezpieczeń zarówno wśród brokerów, jak i klientów czy partnerów biznesowych – mówi dr Diana Bożek, Cross-Country Commercial Business Director w Colonnade. 

Przykłady ryzyk 

Ubezpieczenie Event Protect obejmuje ryzyko związane z odwołaniem imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, takich jak  katastrofy naturalne czy złe warunki pogodowe, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie wydarzenia plenerowego. Ponadto uwzględnia ono również konieczność przełożenia imprezy z powodu problemów z transportem lub odwołania występu głównej gwiazdy z powodu choroby, kontuzji lub opóźnienia w podróży. Warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną sytuacji, w których wydarzenie nie osiągnęło sukcesu ze względu na niewystarczającą promocję, brak uzyskania zgód administracyjnych lub sprzedaż biletów poniżej oczekiwań. Ubezpieczyciel zastrzega ponadto, że nie wszystkie rodzaje wydarzeń znajdą się w orbicie zainteresowań. Przykładowo niektóre gwiazdy, z uwagi na historyczne incydenty, mogą mieć trudności w uzyskaniu oferty ubezpieczeniowej. Istotna będzie każdorazowa ocena ryzyka. 

Zakres ubezpieczenia jest elastyczny i dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta. W zależności od tego czy impreza jest np. plenerowa czy w pomieszczeniu, inne będą czynniki ryzyka. Podmiot, który decyduje się na ubezpieczenie, powinien określić, przed jakimi ryzykami chce się zabezpieczyć, jaki rodzaj imprezy planuje, jak długo będzie ona trwała oraz jaki budżet chce zabezpieczyć – dodaje dr Diana Bożek. 

Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o dodatkowe ryzyka, obejmując sytuacje, które mogą wpłynąć na powodzenie wydarzenia. Oprócz odwołania z powodów niezależnych od organizatora, polisa może obejmować również brak obecności osoby ubezpieczonej, wskazanej imiennie. Ma to szczególne znaczenie np. dla koncertów znanych wokalistów. Pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie ochrony o różnorodne klauzule, takie jak niekorzystne warunki pogodowe, terroryzm, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, atak napastnika, problemy z frekwencją, nieopuszczenie miejsca wydarzenia, żądanie przeniesienia miejsca. Możliwa jest także ochrona dla wydarzeń odbywających się w trybie tzw. hybrydowym, obejmująca nieodbycie się transmisji online. Dzięki temu organizatorzy mają możliwość kompleksowego zabezpieczenia się przed różnymi scenariuszami, które mogą zagrozić przebiegowi wydarzenia. 

Jak działa Event Protect? 

Ubezpieczenie pokrywa  koszty poniesione przez firmę na organizację wydarzenia, które stają się nieodwracalne w związku z jego odwołaniem. Można to porównać do znanej sytuacji rezygnacji z zaplanowanych wakacji, kiedy ponieśliśmy już koszt rezerwacji hotelu i nie możemy odzyskać wpłaconej zaliczki. W przypadku odwołania imprezy, firma otrzymuje zwrot poniesionych wydatków oraz ewentualnego utraconego zysku. Jest to zatem ubezpieczenie zabezpieczające organizatora.  

Nie jest to produkt dla klientów indywidualnych. Osoby prywatne mogą skorzystać z pokrewnej acz odrębnej oferty ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z udziału w wydarzeniu, na które zakupiły bilet poprzez platformę biletyna.pl. Colonnade gwarantuje w takim przypadku zwrot 100% ceny biletu w sytuacji, gdy kupujący nie może wziąć udziału w wydarzeniu z powodu nagłego i nieoczekiwanego zdarzenia, takiego jak choroba, wypadek czy kradzież dokumentów lub biletu.  

Mamy nadzieję, że Event Protect stanie się istotnym wsparciem firm organizujących wydarzenia – zarówno tych zajmujących się eventami profesjonalnie (np. agencje), jak i tych, które  organizują np. przyjęcie okolicznościowe dla swoich pracowników. Wprowadzenie ubezpieczenia Event Protect stanowi kolejny krok w budowaniu zaufania wśród klientów, którzy teraz mogą spokojnie planować swoje wydarzenia, mając jednocześnie ochronę przed nieoczekiwanymi sytuacjami.