W zależności od konkretnych warunków suma ubezpieczenia nazywana jest również sumą gwarancyjną lub limitem odpowiedzialności. Przeważnie całość ubezpieczenia określana jest indywidualnie, w zależności od dobra, które chcemy ubezpieczyć. Dowiedz się więcej na temat sumy ubezpieczenia.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to kwota stanowiąca górną granicą odszkodowania, do którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową. Określana jest w umowie ubezpieczenia oraz odnosi się do wartości ubezpieczeniowej. Kupując stałą lub odnawialną sumę ubezpieczenia możemy liczyć na przyzwoite odszkodowanie w razie niespodziewanych wypadków. W momencie wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel nie pokrywa szkód przekraczających wartość sumy ubezpieczenia. Zawierając umowę ubezpieczeniową zadbaj o to, by suma była znajdowała się na najwyższym możliwym poziomie.