Czy polisa wykupiona na podróż zapewni ochronę w przypadku zachorowania na koronawirus 2019-nCoV? 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła nowy koronawirus jako „stan zagrożenia zdrowia publicznego”. Śmiertelny wirus został odkryty po raz pierwszy pod koniec 2019 roku w Wuhan, prowincji Hubei w Chinach.

Czym jest koronawirus 2019-nCoV?

Koronawirus 2019nCoV jest wirusem układu oddechowego. Typowe początkowe objawy choroby są „grypopodobne” ale mogą przekształcić się w zapalnie płuc i inne problemy związane z oddychaniem. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Jak koronawirus wpływa na podróżowanie?

W ostatnich dniach Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaostrzyło ostrzeżenie dla podróżujących do prowincji Hubei do poziomu „odradzamy wszelkie podróże” a dla pozostałej części Chin oraz krajów Azji Wschodniej i Azji Południowo-  Wschodniej odradzane są podróże, które nie są konieczne. Jeżeli jednak nie możemy zrezygnować z wyjazdu musimy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami. Miejscowe władze mogą bez wcześniejszego ostrzeżenia wprowadzić utrudnienia w opuszczeniu miejsca pobytu (np. limitować wyjścia na zewnątrz mieszkania w celu zakupów) lub przy podejrzeniu zarażenia wirusem objąć przymusową kwarantanną. Aktualny pobyt w Chinach wiąże się z ograniczeniami w poruszaniu się po kraju, a linie lotnicze (również PLL LOT) zawiesiły połączenia z Chinami. W związku z tym, że sytuacja rozwija się dynamicznie osoby, które planują w najbliższych dniach wyjazd do Chin mają zasugerowane przyspieszenie planów wyjazdowych, ponieważ ograniczenia w poruszaniu się mogą się pogłębiać.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ochroną koronawirusa?

Planując wyjazd zawsze warto zadbać o dobre ubezpieczenie na podroż.  Przy aktualnie panujących warunkach warto jednak szczególnie zwrócić uwagę na zakres ochrony. Większość ubezpieczycieli zgodnie z OWU w przypadku ogłoszonej już epidemii wyłącza z ochrony zdarzenia powstałe w związku z tą chorobą. Tym samym polisa na podróż będzie działała w pełnym zakresie tylko w tych państwach, w których dotychczas nie wystąpiła epidemia koronawirusa.

AKTUALIZACJA

Poniżej tabela, która zobrazuje, która polisa na podróż gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w przypadku ogłoszonej epidemii.

Ubezpieczyciel Czy występuje ochrona w przypadku epidemii?
AllianzKlienci Allianz są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Globtroter. Zobacz szczegóły.
AvivaW ubezpieczeniach podróżnych Aviva pokrywa koszty leczenia i usługi assistance, jeśli potrzeba ich poniesienia lub zorganizowania powstała w następstwie nagłego zachorowania powstałego podczas podróży zagranicznej – również w odniesieniu do koronawirusa. Pokrywane są również koszty poniesione w celu przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego ubezpieczonemu powrót lub transport do Polski lub kraju zamieszkania, ewentualnie kontynuowanie podróży.
AXAOdpowiedzialność ubezpieczyciela (w przypadku AXA Assistance ubezpieczenie będzie działało jeżeli epidemia nie była ogłoszona przed zakupem polisy i wyjazdem)
CompensaZgodnie z OWU, Compensa pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarskiej związanej z każdym zachorowaniem, do którego doszło w czasie podróży zagranicznej. Dotyczy to również podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 potocznie zwanym „koronawirusem”. W przypadku potwierdzenia podejrzeń lekarz będzie postępował zgodne z zaleceniami służb medycznych danego kraju. W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych, takich jak epidemia, Compensa nie ma wpływu na działania służb publicznych a organizacja jakichkolwiek działań jest ograniczona do minimum. Zgodnie z Par. 13 ust 2 pkt. 5 Compensa nie pokrywa kosztów leczenia związanych z koronawirusem, jeżeli przed podróżą zostało ogłoszone ostrzeżenie o epidemii. Wyjątek stanowi pierwsza wizyta lekarska.

30.01.2020r. WHO ogłosiła stan zagrożenia epidemią „koronawirusa” o skali międzynarodowej. Dodatkowo na stronach MSZ zamieszczono sukcesywnie komunikaty o odraczaniu lub niezalecaniu podróży między innymi do: Chin, Japonii, Tajlandii, Filipin, Korei PD, Indii, Indonezji, Iranu, północnych Włoch, Sycylii. Lista krajów, w kórych ogłoszono epidemię, zmienia się dynamicznie. Prosimy o sprawdzenie strony www.gov.pl – informacje dla podróżujących.
Ergo HestiaW ramach pakietu ubezpieczeń turystycznych ERGO Podróż ochrona będzie obejmować zachorowania na koronawirusa, nawet w przypadku ogłoszenia epidemii. Tego typu zakażenia (z uwzględnieniem nagłego pogorszenia stanu zdrowia) znajdują się w zakresie każdego wariantu ubezpieczenia. Co ważne, nie trzeba wykupować żadnych dodatkowych rozszerzeń. Ochrona również nie ma limitów ze względu na region czy ostrzeżenia na stronie MSZ. Ubezpieczony, który zostałby zarażony koronawirusem, może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia: 200 000 zł, 500 000 zł lub 1 000 000 zł. Dodatkowo, jeśli konieczny byłby transport poszkodowanego do kraju, to jego koszty nie konsumują sumy ubezpieczenia na leczenie medyczne.
Europa UbezpieczeniaPrzykładem ubezpieczenia turystycznego, które może chronić w przypadku zachorowania na koronawirusa jest polisa podróżna Europy Ubezpieczenia. Na ten momentu działa ona we wszystkich państwach, w których nie występuje epidemia koronawirusa. To oznacza, że każdy podróżujący do krajów innych niż Chiny, np. do Tajlandii czy Wietnamu z polisą od Europy Ubezpieczenia może liczyć na pełną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z zawartej umowy.
GeneraliPokrywa jeżeli do czasu wyjazdu Ubezpieczonego nie został ogłoszony stan epidemii w regionie, do którego planuje się udać; Ubezpieczony dołoży wszelkich starań w kwestii monitoringu i wyboru miejsca podróży, analizując zagrożenia występowania wirusa.
InterriskBrak odpowiedzialności
ProamaBrak odpowiedzialności
PZUOdpowiedzialność ubezpieczyciela pod warunkiem, że epidemia nie była ogłoszona przed zakupem polisy i wyjazdem
Signal IdunaKlienci posiadający ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA są objęci ochroną ubezpieczeniową. Klienci, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem będą podlegać takiej samej ochronie jak w przypadku innych chorób. SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii. Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym ogłoszony został stan pandemii lub epidemii, przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.
WartaNagłe zachorowanie w ramach ubezpieczenia Warta Travel
WienerOdpowiedzialność ubezpieczyciela

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Główny Inspektorat Sanitarny, OWU TU