Regres ubezpieczeniowy – ubezpieczyciel w określonych przez prawo przypadkach może domagać się zwrotu pieniędzy przeznaczonych na odszkodowanie od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.

Regres dzieli się na typowy i nietypowy:

  1. Typowy, czyli właściwy – pieniądze są wymagane od osoby trzeciej, która np. zalała komuś mieszkanie,
  2. Nietypowy, czyli niewłaściwy – dłużnikiem jest osoba ubezpieczająca. Stosowany jest  w przypadku ubezpieczenia cywilnego.