Jak powszechnie wiadomo właściciele pojazdów mechanicznych zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC pełni szczególnie ważną rolę, ponieważ zabezpiecza roszczenia poszkodowanych przez pojazdy, jednocześnie chroniąc sprawców przed finansowymi konsekwencjami tych zdarzeń. Co ważne ubezpieczyciele dają również możliwość zakupu ubezpieczeń dobrowolnych, które uzupełniają ochronę. Do najpopularniejszych z nich należy NNW, Assistance oraz ubezpieczenie szyb. Czy jednak warto rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe ryzyka? Jaki mają zakres?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ochroną ubezpieczeniową NNW objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu, które miały związek z ruchem lub używaniem tego pojazdu.

Ryzyko NNW może okazać się szczególnie przydatne kierowcy pojazdu. Jeżeli będzie on sprawcą zdarzenia na drodze w wyniku, którego sam zostanie ranny, to w przypadku polisy OC nie będzie mógł liczyć na żadne odszkodowanie. W takiej sytuacji posiadając wykupione NNW otrzyma finansowe wsparcie po spowodowanym przez siebie wypadku drogowym.

Ubezpieczyciele udzielają zazwyczaj ochrony w następujących sytuacjach:

  • Wypadek lub kolizja,
  • Postój w podróży,
  • Niezbędna naprawa na trasie,
  • Załadunek i rozładunek samochodu.

Decydując się na zakup NNW komunikacyjnego warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Wartość ta oraz rodzaj doznanego urazu mają wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania. Każdy zakład ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW ma zawartą tabelę na podstawie, której określa się jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony za dany uraz.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance komunikacyjne zapewnia całodobową pomoc kierowcy na drodze. Ubezpieczyciele dają możliwość dopasowania oferty do swoich indywidualnych potrzeb, dlatego wariantów ubezpieczenia Assistance może być naprawdę dużo. Wersja podstawowa zazwyczaj bezskładkowo dodawana jest do polisy OC. Jednak jak sama nazwa wariantu wskazuje zakres ochrony jest bardzo wąski i działa np. tylko w momencie wypadku lub kolizji i obejmuje jedynie holowanie.

Jednak kierowcy, którzy dużo podróżują mogą zdecydować się na zakup rozszerzonej opcji, która będzie działała również np. w momencie awarii pojazdu lub braku paliwa. Dodatkowo ubezpieczyciel może udzielić pomocy również, gdy samochód zepsuje się w dalekiej podróży i będzie musiał zostać w warsztacie kilka dni. Wówczas w ramach ubezpieczenia Assistance zostaną pokryte m.in. koszty wynajęcia noclegu dla wszystkich podróżnych.

Przy zakupie ubezpieczenia Assistance warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny udzielanej ochrony, ponieważ w niektórych wariantach pomoc będzie udzielana tylko na terenie Polski.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb to produkt, który jako dodatek do OC chroni ściśle określone elementy samochodu tj. szyba przednia, tylna oraz szyby boczne. Zakres ubezpieczenia gwarantuje zorganizowanie i opłacenie naprawy lub wymiany szyby, która została uszkodzona np. przez kamień.

Warto pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia szyb ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wymiany szyby na oryginalną z logo producenta. Ubezpieczyciele zazwyczaj nie odpowiadają także za uszkodzenia innych szklanych elementów pojazdu tj. szyberdach, reflektor, lusterko, dach panoramiczny.

Ochrona zniżek

Ochrona zniżek zwana także gwarancją utrzymania zniżek to dodatkowe ubezpieczenie, które sprzedawane jest wraz polisą OC (również AC). Gwarantuje ono utrzymanie dotychczasowych, wypracowanych zniżek, nawet po spowodowaniu kolizji lub wypadku drogowego.

Ubezpieczenie utraty zniżki zadziała jednak zazwyczaj tylko w przypadku spowodowania pierwszej szkody niezależnie od liczby wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Ten dodatek do OC może okazać się szczególnie pomocny dla osób, które udostępniają swój pojazd innym np. dzieciom.

Ochrona Opon

Opcja ta polecana jest przede wszystkim osobom, które dużo podróżują. Zakres udzielanej ochrony zależny jest jednak od tego jaki zakład ubezpieczeń oferuje Ochronę Opon. Ale zazwyczaj obejmuje ona jedynie wymianę koła na miejscu zdarzenia. W wariantach o szerszym zakresie możliwe jest także odholowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego warsztatu lub wulkanizatora a także pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Ubezpieczenie bezpośredniej likwidacji szkód to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy posiadają ubezpieczenie OC w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń. Jak działa BLS? W przypadku uszkodzenia pojazdu przez pojazd kierowcy, który ubezpieczony jest w innym towarzystwie, daje możliwość zgłoszenia szkody bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela. To on zajmie się  jej obsługą i wypłaci odszkodowanie za uszkodzenia w samochodzie.

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej póki co jest mało popularne i oferowane jest tylko przez kilku ubezpieczycieli. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na zakres ochrony okazuje się, że może być bardzo przydatne. Ochrona prawna zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów dochodzenia swoich praw związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu oraz kosztów obrony interesów prawnych w razie wystąpienia wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi udzielanie porad, postępowania sądowe oraz ich koszty, a także poręczenia majątkowe.

Z tego dodatkowego ubezpieczenia można skorzystać np. w sytuacji dochodzenia swoich praw od warsztatu, który wadliwie wykonał naprawę i nie chce się do tego przyznać. Co ważne Ochrona Prawna nie zadziała, gdy właściciel samochodu będzie chciał wejść na drogę sądową z ubezpieczycielem, u którego wykupił ochronę.

Jak widać na rynku ubezpieczeń dostępnych jest wiele dobrowolnych ubezpieczeń, które mogą być uzupełnieniem ochrony ubezpieczeniowej samochodu a także nas samych. Warto przy zakupie obowiązkowej polisy OC rozważyć zakup dodatków, ponieważ zazwyczaj do momentu wystąpienia szkody nie wiemy, że dany zakres ochrony może okazać się nam potrzebny. Jednak wówczas zazwyczaj jest za późno a w nagłych sytuacjach na drodze lepiej nie być pozostawionym samemu sobie.

 Źródło: OWU TU