Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą pozwala ochronić nas w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w czasie podróży.

Czemu służy ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

Podczas wyjazdu może zaskoczyć nas nagła choroba lub wypadek. Takie sytuacje niestety zdarzają się częściej niż może nam się wydawać. Co roku setki tysięcy polskich turystów, korzysta ze wsparcia służb medycznych za granicą kraju.

Takie ubezpieczenie pozwoli nam pokryć koszty udzielanej pomocy medycznej. Zazwyczaj są to:

  • koszty hospitalizacji,
  • koszty leczenie ambulatoryjnego,
  • koszty przedwczesnego porodu,
  • leczenie stomatologiczne,
  • koszty ratownictwa,
  • koszty transportu medycznego,
  • koszty transportu zwłok,
  • koszty transportu powrotnego,
  • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

Podczas wyboru ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze – na  sumę ubezpieczenia, po drugie – na zakres ochrony.