Franczyza jest zapisem ogólnym w warunkach ubezpieczenia, zgodnie z którym fragment szkody porywa ubezpieczony właściciel z własnej kieszeni. Najczęściej spotykana jest w polisach typu autocasco lub w innych typach ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych. Stosuje się ją również w ubezpieczeniach majątkowych, pozwala obniżyć składki. Dzięki tej definicji będziemy mogli lepiej zrozumieć czym jest franszyza redukcyjna.

Co to jest franszyza redukcyjna, w ofercie ubezpieczenia firmy mam wprowadzoną taką franszyzę i nie do końca rozumiem co ona mi daje lub zabiera?

Franszyza redukcyjna to nic innego jak udział własny ubezpieczonego w szkodzie. Wprowadzenie takiego zapisu w umowie oznacza, że każde należne ubezpieczonemu odszkodowanie zostanie pomniejszone właśnie o franszyzę redukcyjną.

Przykład 1:

franszyza redukcyjna 500 zł
należne odszkodowanie 2000 zł
wypłacone odszkodowanie 1500 zł

Przykład 2:

franszyza redukcyjna 10% należnego odszkodowania
należne odszkodowanie 2000 zł
wypłacone odszkodowanie 1800 zł