logo generali

Rozszerzona lista poważnych operacji i usługi medyczne to tylko część nowości wprowadzonych przez Generali w ubezpieczeniu Generali, z myślą o życiu PLUS. W ramach zmian osoba ubezpieczona będzie mogła dołączyć do pakietu również umowy dodatkowe, tj. wypłata renty oraz pakiety dziecięce.

Nowa odsłona Generali, z myślą o życiu PLUS

Produkt oferowany dotychczas przez ubezpieczyciela został wzbogacony o usługi medyczne. W ramach posiadanego ubezpieczenia na życie raz w roku, klient będzie mógł wykonać zestaw badań kontrolnych. A dzięki dostępowi do specjalnej platformy, pacjent uzyska wgląd do kalendarza badań oraz do historii wyników. Co ważne w razie niepokojących wyników, klient może, bez czekania na wizytę u lekarza, skonsultować go z osobistym opiekunem. To osoba, która posiada wykształcenie medyczne i pomoże pacjentowi także, gdy będzie chciał dowiedzieć się, jakie badania powinien wykonać np. przed spotkaniem ze specjalistą. Opiekun może również sprawdzić dostępność leku w aptece.

Ubezpieczyciel udostępnia też swoim klientom bazę 20 tysięcy specjalistów, wraz z ich grafikami. Za pośrednictwem portalu będą oni mogli umówić płatną prywatną wizytę stacjonarną u lekarza lub konsultację online. W wybranych miejscowościach dostępna jest także opcja zamówienia wizyty domowej. Co ciekawe dzięki platformie, pacjent może sprawdzić też dostępność lekarzy specjalistów w ramach NFZ.

Wsparcie w razie choroby i śmierci

– Chcemy być partnerem na całe życie dla swoich klientów, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, żeby wesprzeć ich szczególnie w trudnych momentach, jak walka z poważną chorobą. Ważne, aby klienci mogli na nas liczyć w każdej sytuacji, dlatego oferta naszych usług jest tak szeroka. Generali z myślą o życiu PLUS daje możliwość wyboru szerokiego zakres umów w obszarze zdrowia. Ubezpieczenie obejmuje aż 40 poważnych chorób, z możliwością rozszerzenia o 11 dodatkowych, w tym nowotwór przedinwazyjny (in-situ) czy sepsa – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali.

Jak podaje ubezpieczyciel polisa umożliwia także uzyskanie dodatkowej opinii medyczna (best doctors). Jest to szczególnie pomocne w przypadku zdiagnozowania ciężkiej choroby. Bowiem w ramach ubezpieczenia osoba ubezpieczona może otrzymać drugą opinię wybitnych w danej dziedzinie specjalistów, najlepszych lekarzy, którzy praktykują poza Polską. Generali pomoże również zebrać klientowi dokumentację, przetłumaczy ją na odpowiedni język, przekaże do specjalisty a po otrzymaniu opinii przetłumaczoną prześle do klienta. Co ważne opcja ta pozwala uzyskać informacje na temat lekarzy, którzy podjęliby się procesu leczenia za granicą. A koszty leczenia mogą być pokryte w ramach umowy ubezpieczeniowej obejmującej poważne zachorowania.

Ubezpieczyciel umożliwił także klientom wybór umów, które pozwalają pokryć koszty samych poważnych operacji. W zestawieniu znajdują się operacje serca, przeszczepy nerki, czy operacje układu pokarmowego. Z informacji podanych przez Generali wynika też, że polisa pokryje również koszty zabiegów specjalistycznych, w tym usunięcie zaćmy przy pomocy lasera, korekcja wzroku, a także cięcie cesarskie. Ubezpieczenie obejmuje aż 50 rodzajów specjalistycznych zabiegów oraz do 539 poważnych operacji.

Bardzo ciekawą opcją jest to, że świadczenia związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu są wypłacane nawet w przypadku jednodniowej hospitalizacji. I nie ma tu znaczenia to, czy związana ona była z chorobą, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

–  Po śmierci partnera lub współmałżonka trudno uzupełnić jego dochód, zapewnić możliwość dalszej spłaty kredytu, czy utrzymać dobry standard życia. W nowej odsłonie produktu, klienci mogą dołączyć do wybranego pakietu umowę dodatkową, która pozwala na otrzymanie renty. Wcześniej taka opcja była dostępna tylko w wariancie indywidualnym. W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoba uposażona będzie otrzymywać rentę, nawet przez 25 lat. Minimalna wysokość miesięcznej renty to 500 zł. Możemy również wypłacić to świadczenie jednorazowo – zaznacza Arkadiusz Wiśniewski.

Dzieci ubezpieczone w ramach jednej składki

Produkt Generali, z myślą o życiu PLUS, pozwala także na objęcie ochroną dzieci. Niezwykle istotne jest jednak to, że po rozszerzeniu zakresu o pakiet umów związanych z ochroną dziecka składka pozostaje taka sama, niezależnie od liczby dzieci, które pozostają na utrzymaniu rodziców. W praktyce oznacza to, że wszystkie dzieci, niepełnoletnie lub uczące się do 26. roku życia, podlegają ochronie ubezpieczeniowej w tym samym zakresie w ramach jednej składki.

Ubezpieczenie uwzględnia poważne zachorowania dziecka, a zakres obejmuje aż 10 chorób, takich jak niewydolność nerek, cukrzyca typu I, śpiączka, zapalenie mózgu czy ciężkie oparzenie. Dodatkowo, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu. W ramach polisy możliwa jest też m.in. refundacja kosztów leczenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz druga opinia medyczna.

Polisę na życie można kupić zdalnie

Oferowane przez Generali ubezpieczenie na życie można kkupić, jakojeden z siedmiu gotowych pakietów lub stworzyć własną kombinację. W wariancie indywidualnym, klienci mogą skorzystać z 36 umów dodatkowych, łącznie z IKE i IKZE. Jak widać każdy może znaleźć coś dla siebie.

Co ważne polisę można zawrzeć także zdalnie w dowolnym terminie. Umowa zacznie działać już następnego dnia po spełnieniu warunków świadczenia ochrony oraz opłaceniu składki. Ubezpieczyciel zapewnia też, że w przypadku nieopłacenia składki aktywnej już polisy zastosuje automatyczną prolongatę, która wynosi 24 dni. W praktyce oznacza to, że mimo braku wpłaty ubezpieczenie nadal będzie obowiązywało w tym dodatkowym czasie.

Źródło: Generali TU S.A.