Kto to jest OFWCA ?

 

Kto to jest OFWCA? Nie jest agentem ubezpieczeniowym, ale może zawierać umowy ubezpieczenia i podpisywać je swoim nazwiskiem, jeśli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym

Zgodnie z Polską Izbą Ubezpieczeń OFWCA (OWCA) – to Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne.

Może ona zawierać umowy ubezpieczenia i podpisywać je swoim nazwiskiem, jeśli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym, mimo że sama nim nie jest. Z reguły jest to pracownik agenta ubezpieczeniowego, który osobiście wykonuje czynności powierzone temuż agentowi przez ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli.
Aby nabyć pełnomocnictwa funkcji OFWCA należy przejść szkolenie agencyjne w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Następnie zaliczyć egzamin w postaci testu po zakończeniu szkolenia agencyjnego i poczekać na zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności agencyjnej.
Na koniec, trzeba podpisać umowę agencyjną z agentem ubezpieczeniowym. Taka współpraca może odbywać się na podstawie dowolnego rodzaju umowy: umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło. W większości przypadków jest to umowa cywilno-prawna.
Osoba pełniąca funkcję OWCA nie musi rejestrować działalności gospodarczej, dzięki temu unika się biurokracji i kosztów związanych z prowadzeniem firmy, formalności i ryzyka.