Ostatnie dni przynoszą szybko rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 na całym świecie. Także w Polsce przybywa osób zarażonych nowym koronawirusem. W obliczu aktualnej sytuacji wiele osób zadaje sobie pytanie czy jego polisa na życie zadziała w przypadku zachorowania na COVID-19.

Ubezpieczenie na życie

Zakres ochrony polisy na życie w zależności od ubezpieczyciela i wybranego wariantu może znacznie się różnić. Dlatego tak ważne jest, by dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie na życie swoim zakresem ochrony obejmuje najczęściej zdarzenia polegające na:

  • Trwałym uszczerbku na zdrowiu poniesionym w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • Śmierci osoby Ubezpieczonej,
  • Śmierci członków rodziny,
  • Narodzinach dziecka,
  • Poważnych zachorowaniach,
  • Pobycie w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Ubezpieczenie na życie a koronawirus

W sytuacji zakażenia koronawirusem polisa na życie zadziała w oparciu o warunki ubezpieczenia wynikające z OWU. Na podstawie ich analizy można stwierdzić, że w przypadku śmierci na skutek zachorowania na COVID-19 świadczenia będą realizowane. Ubezpieczyciele w swoich standardowych zapisach nie mają wyłączeń dotyczących zdarzeń powstałych na skutek epidemii lub pandemii. Zgodnie z ogólnymi warunkami ochroną ubezpieczeniową nie są objęte najczęściej ściśle określone zdarzenia powstałe w wyniku:

  • działań wojennych, stanu wyjątkowego
  • masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego,
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
  • samobójstwa osoby Ubezpieczonej.

Ubezpieczenie na życie zadziała także w sytuacji pobytu w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Muszą być wówczas spełnione warunki określone w umowie ubezpieczenia tj. minimalna długość pobytu w szpitalu i choroba ujęta w umowie. Co ważne kwarantanna domowa nie jest traktowana przez ubezpieczycieli jako hospitalizacja.

Ubezpieczony może również otrzymać świadczenia za zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową i związane z koronawirusem np. zwrot kosztów zakupu leków i pomocy medycznych po pobycie w szpitalu. Inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku poważnego zachorowania, ponieważ lista chorób jest zazwyczaj precyzyjnie określona w OWU i obejmuje m.in. zawał serca, udar mózgu czy nowotwory złośliwe. Tym samym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie uprawia do wypłaty świadczenia.

Dodatkowym atutem polis na życie są usługi telemedyczne, które zapewniają zdalną konsultację medyczną. Co może okazać się bardzo pomocne w aktualnie panujących warunkach pandemii.

Źródło: OWU TU