Bezpośrednia likwidacja szkód – BLS występuje najczęściej przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych. Bezpośrednia likwidacja szkód umożliwia naprawę auta lub uzyskanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak tradycyjnie z ubezpieczenia OC sprawcy szkody. BLS od wielu lat działa w takich państwach jak Francja, Belgia, Hiszpania, Grecja czy Wielka Brytania. W ramach BLS nie mogą być likwidowane szkody o wartości powyżej 30 tys. zł, szkody osobowe, powstałe poza terenem Polski i takie, w których brały udział więcej niż 2 pojazdy.