Oferta towarzystw ubezpieczeniowych nie jest duża w zakresie ubezpieczenia minicasco. W większości przypadków, żeby kupić mini AC musimy nabyć również OC. Decydując się na nie nie możemy patrzeć tylko na cenę polisy. Ubezpieczenie to powinno odpowiadać naszym potrzebą i spełniać oczekiwania. Zwróćmy uwagę na to jak wysoki będzie nasz wkład, czy w przyszłości będziemy mieli możliwość przeniesienia zniżek z minicasco na pełne AC oraz, czy będziemy mieli możliwość przeniesienia zniżek z OC na minicasco. Dowiedz się więcej o mini AC.

Czym się różni AC od mini AC?

Mini AC, czyli minicasco to ubezpieczenie, które jest zbliżone do ubezpieczenia AC jednak z ograniczonym zakresem odpowiedzialności. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, która szukają konkretnej ochrony ubezpieczeniowej np. na wypadek kradzieży. Oferta kierowana jest przeważnie do młodych kierowców, ze względu na wysokie koszta związane z AC lub osób nie potrzebują, aż tak szerokiej ochrony. Najczęściej ochroną objęte są szkody całkowite. Należą do nich np. koszty naprawy przekraczające 70 % wartości pojazdu, uszkodzenia spowodowane przez pożar, kradzież etc.
Przed zakupem polisy warto sprawdzić zakres, wyłączenia odpowiedzialności oraz zastosowane udziały własne. Pomocne może być zestawienie sporządzone przez serwis Obau.pl. Sprawdź również jaki zakres obejmuje ubezpieczenie AC.