Autocasco (ubezpieczenie AC) – jest to ubezpieczenie komunikacyjne, które wykupujemy dobrowolnie. Głównym jego celem jest ochrona naszego mienia, czyli samochodu lub motocyklu. Ochrona obejmuje z reguły akty wandalizmu, kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje również wyposażenie dodatkowe znajdujące się w samochodzie, jeśli zostaną one uwzględnione w formularzu. Ze względu na to, że ubezpieczenie jest dobrowolne należy sprawdzać warunki umowy, gdyż w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych mogą się one znacznie różnić.