Likwidacja szkody – czynności podejmowane i wykonywane przez zakład ubezpieczeń. Ich celem jest ustalenie przyczyny szkody, oraz odpowiedzialności za szkodę, jak i wycenę należnego odszkodowania uprawnionej osobie.

Postępowanie ma wyjaśnić: okoliczności wypadku, istnienie bądź nie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przyczyny i skutki wypadku, rozmiar szkody i odszkodowania, istnienie ewentualnych odpowiedzialności osób trzecich za szkodę.