Kredyt kasowy – jest to rodzaj kredytu obrotowego. Może występować jako kredyt w rachunku bieżącym oraz kredytowym. Kredyt kasowy w rachunku bieżącym polega na tym, iż bank upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej jego pokrycie. Zaciągany jest w sytuacji chwilowego braku gotówki. Jest kredytem krótkoterminowym, który należy spłacić w ciągu kilku dni. Kredyt kasowy w rachunku kredytowym również jest kredytem krótkoterminowym, udzielanym kredytobiorcy niemalże „od ręki” w związku z chwilowym brakiem gotówki.