Lekarz orzecznik – lekarz, który ocenia i orzeka, uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej i poszkodowanej zgodnie z tabelami danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Następnie przekazuje swoją opinię do Towarzystwa Ubezpieczeń, które ma 30 dni na wypłatę odszkodowania lub ewentualnie wydania decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania.