Ubezpieczenie NNW to polisa, która najczęściej zawierana jest przez Polaków. Przed czym chroni i jaką pomoc zapewnia?

Co to jest NNW?

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to rodzaj ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka. Pokrywa szkody spowodowane: podczas wsiadania bądź wysiadania z pojazdu, naprawy pojazdu na trasie jazdy, przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu lub  załadowywania bądź rozładowywania przyczepy, zespolonej bezpośrednio z pojazdem. Swoim zakresem obejmuje uszkodzenia związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenia NNW dzielimy na grupowe oraz indywidualne. Pierwsze przeznaczone są dla młodzieży szkolnej, pracowników firm, kierowników oraz pasażerów pojazdu mechanicznego. Drugie natomiast dla każdej osoby, która chce się ubezpieczyć, szczególnie polecane studentom, osobom aktywnym fizycznie oraz osobom starszym, u których nietrudno o złamania, czy inne uszczerbki na zdrowiu. Ubezpieczenie posiada szeroki zakres działania. Obejmuje wypadki nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami. Świadczenia wypłacane są również z polisy OC sprawcy niezależnie od tego, czy nam przysługują. Mamy również możliwość podpisania kilku umów w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych i z każdego można otrzymać wypłatę świadczenia. Sprawdź również, czy warto kupić NNW, przy ubezpieczeniu OC.