Klauzule ubezpieczeniowe – zastrzeżenia w polisie, które mogą zmieniać zakres ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe wprowadzają dodatkowe postanowienia w umowie ubezpieczenia. Warto zapoznać się ze wszystkimi klauzulami, by uniknąć nieporozumień w przyszłości.