Kupno OC nie zawsze musi wiązać się z umową roczną. Istnieją również polisy odpowiedzialności cywilnej, które możemy kupić tylko na miesiąc. Jednak zawarcie takiej umowy możliwe jest tylko w określonych sytuacjach.

Kiedy mogę wykupić na pojazd ubezpieczenie OC krótkoterminowe?

Przypadki wyszczególnione są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z ustawą krótkoterminowe ubezpieczenie OC można wykupić tylko, jeżeli pojazd jest :

  • zarejestrowany na stałe – jednak dotyczy to tylko podmiotów, które prowadzą działalność gosp. polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych (np. komisy) lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów (np. salony samochodowe),
  • zarejestrowany czasowo,
  • zarejestrowany za granicą i przewożony na terytorium RP oraz nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub zielonej karty (tzw. ubezpieczenia graniczne),
  • wolnobieżny, z wyłączeniem pojazdów będących własnością rolników, którzy użytkują je w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego,
  • historyczny, będący pojazdem zabytkowym lub mającym co najmniej 40 lat, bądź też pojazdem co najmniej 25 letnim uznanym za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie (udokumentowane) dla motoryzacji.