W 2015 roku kilka firm ubezpieczeniowych zaczęło oferować bezpośrednią likwidację szkód z OC.

Ostatnio w mediach głośno mówi się o bezpośredniej likwidacji szkód. Na czym to tak naprawdę polega?

Bezpośrednia likwidacja szkód zwana w skrócie BLS polega na likwidacji szkody u swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak dotąd u ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Cały proces likwidacji (ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania) spoczywał będzie na ubezpieczycielu poszkodowanego, który już po wypłacie odszkodowania będzie występował z rozliczeniem do ubezpieczyciela sprawcy.

Jednak do BLS nie kwalifikują się wszystkie zdarzenia. Szkody, które wystąpiły poza Polską, osobowe i o wartości powyżej 30 tys. nie klasyfikują się do tego, aby je likwidować tego typu usługą.