Na krajowym rynku działa wielu brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Obie profesje funkcjonują jednak na zupełnie innych zasadach.

Czym się różni agent ubezpieczeniowy od brokera?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. określa na jakich zasadach działają pośrednicy ubezpieczeniowi.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, broker jako osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca czynności brokerskie, reprezentuje wyłącznie osobę potrzebującą polisy i nie może:

  • wykonywać działalności agencyjnej i czynności agencyjnych;
  • pozostawać w stałym stosunku umownym z firmą ubezpieczeniową;
  • być członkiem zarządu albo rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń;
  • posiadać akcji ubezpieczyciela kupionych poza rynkiem regulowanym.

W Polsce, popularniejsze są oferty agentów ubezpieczeniowych. W ramach działalności gospodarczej i zawartej umowy agencyjnej reprezentują jednego ubezpieczyciela (agenci wyłączni) lub kilku ubezpieczycieli (multiagenci). Agenci zajmują się masową sprzedażą polis o mniejszej wartości i standardowych warunkach ochrony.

Tylko brokerzy dysponują możliwością negocjacji warunków dla klienta i zawierania umów o dużej wartości. W przeciwieństwie do agenta, broker świadczy kompleksowe usługi również po zawarciu umowy ubezpieczenia (np. wspiera klienta podczas likwidacji szkód). Kolejna różnica polega na tym, że agent jest zobowiązany do przyjmowania pisemnych wypowiedzeń umowy ubezpieczenia od klientów współpracującego ubezpieczyciela (patrz art. 30 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).