Nawet najlepsi kolarze miewają wypadki. Chcąc ich uniknąć, wybierając się na wycieczkę rowerową, musimy pamiętać przede wszystkim o kasku i apteczce. Czasami jednak to nie wystarczy, czy możemy zrobić coś jeszcze?

Czy są jakieś ubezpieczenia dla rowerzysty?

W zależności od tego czy chcemy ubezpieczyć siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy też zabezpieczyć rower mamy na rynku dostępnych wiele ofert skierowanych właśnie do rowerzystów.

Np. w PZU można wykupić NNW i OC, które zapewni ochronę w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas jazdy rowerem oraz ubezpieczenie Casco roweru.

W przypadku startowania w rajdach lub wyścigach należy zwrócić uwagę czy nie znajdują się one w wyłączeniach. Niektóre TU nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.

Specjalne produkty skierowane do posiadaczy rowerów ma w swojej ofercie również Proama, TU Europa i TU Warta.